PROVÁDĚNÍ DRAŽEB DOBROVOLNÝCH POHLEDÁVEK

 • POHLEDÁVEK ZAJIŠTĚNÝCH ( NEMOVITÝM ČI NEMOVITÝM MAJETKEM )
 • POHLEDÁVEK NEZAJIŠTĚNÝCH ( POHLEDÁVKY JAKÉHOKOLIV KRYTÍ )

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

MILOŠ HORA

MOBIL: 602 14 14 04

E-MAIL: hora@bussmark.cz

JE VÁM K DISPOZICI: DENNĚ OD 11:00HOD. DO 16:00HOD.

PRO KOHO?: PROVÁDÍME DRAŽBY POHLEDÁVEK PRO INSOLVENČNÍ SPRÁVCE, PRÁVNICKÉ – FYZICKÉ OSOBY, BANKOVNÍ A STÁTNÍ INSTITUCE, STÁTNÍ NOTÁŘE.

NAVRHOVATELI GARANTUJEME:

 • MINIMÁLNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ A NÁKLADY
 • VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST CCA 90%
 • RYCHLOST: 15 - 30 DNÍ
 • TRANSPARENTNOST
 • VYSOKÝ POČET ZÁJEMCŮ
 • VYSOKÁ INFORMOVANOST ( REKLAMA, INZERCE )
 • VŠE STRIKTNĚ DLE ZÁKONA 26/2000 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ
 • ZAJIŠTĚNÍ ZNALECKÝCH A OBDOBNÝCH POSUDKŮ ZDARMA
 • VYPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ VČETNĚ DRAŽEBNÍCH VYHLÁŠEK ZDARMA
 • VYLOUČENÍ MOŽNOSTI REKLAMACE OD VYDRAŽITELE
 • VEŠKERÁ RIZIKA NESE DRAŽEBNÍK
 • VYLOUČENÍ MOŽNOSTÍ SPEKULACE: ÚČASTNÍK DRAŽBY DRAŽÍ BUĎ: PŘÍMO V AUKČNÍ SÍNI, PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU, PEVNÉHO LIMITU POPŘ. INTERNETU
 • JSME POJIŠTĚNI: 35.000.000,-Kč  - ODPOVĚDNOST
 • PRŮBĚH DRAŽBY Z DRAŽEBNÍ SÍNĚ V PLNÉM ROZSAHU ZAZNAMENÁVÁME OBRAZEM I ZVUKEM

Přihlášení účastníka dražby

Email
Heslo

Zapomenuté heslo   Registrace