Pozemky Holešovice Praha

 

Na základě § 46a Zákona č.26/2000 Sb. v platném znění nový termín konání veřejné dražby nedobrovolné, která se měla konat dne 20.9.2017 od 14:00 hod.  na  den 29.11..2017 od 14:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum BUSSMARK,s.r.o., Štúrova 1701/55,  Praha 4 – Krč, jakožto i další rozhodné skutečnosti týkající se dražby, které v období od uveřejnění původní dražební vyhlášky nastaly nebo k jejichž změně v tomto období došlo. Důvodem  pro vydání dodatku č.2 a pro odložení dražby původní byly zákonné překážky pro konání dražby.Dražba pozemků v Holešovicích

 

Cena obvyklá nemovitosti činí 75.101.060,-

Nejnižší podání: 80.000.000,-Kč

Minimální příhoz: 100.000,-Kč

Dražební jistota: 5.000.000,-Kč

 

Předmětem dražby  jsou  nemovitostí:

- parc.  1173, výměra 153m2, ostatní plocha

- parc.  1174, výměra 1980m2, ostatní plocha

- parc. 1177/1, výměra 270m2, ostatní plocha 

 

Hodnota předmětu dražby: Předmět dražby je popsán a oceněn ve znaleckém posudku  zpracovaným,  znalcem Ing. Milanem Pavlovským. Cena obvyklá nemovitosti činí 75.101.060,-Kč.
Nejnižší podání: 80.000.000,-Kč, Minimální příhoz: 100.000,-Kč, Dražební jistota: 5.000.000,-Kč
Popis a stav předmětu dražby :

Pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plocha - jiná a manipulační. V územním plánu jsou

vedeny jako pozemky určené ke stavbě - OV - všeobecně obytné, v r.2010 k nim bylo vydáno

stavební povolení ke stavbě polyfunkčního domu Stav odpovídá popisu ve znaleckém posudku.

Více ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz.

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

 

22.11.2017 od 15:00 hod. do 16:00 hod. -  doporučujeme kontaktovat 24 hod. před konáním prohlídky.

 

23.11.2017 od 15:00 hod. do 16:00 hod. - doporučujeme kontaktovat 24 hod. před konáním prohlídky.

 

Individuálně - po předchozí tel. dohodě nejméně 48 hod. před termínem prohlídky, cena prohlídky 1.000,-Kč.

 

Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04, 


DATUM: 29.11. 2017
ČAS: 14:00
TYP: Nedobrovolná dražba

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
dodatek č. 2
dražební vyhláška
LV
Oznámení o odložení
zn.posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněNelze dražit po telefonuNelze dražit prostřednictvím internetu


Prohlídky:

22.11.2017 15:00-16:00

23.11.2017.15:00-16:00

Položky dražby:

Počet zobrazení: 209