Připravované dražby

Pozemky Dolní Jirčany
Předmětem  dražby jsou nemovitosti  v  kat. území Dolní Jirčany, obec Psáry: -         ...