Připravované dražby

Jebkenice
Bytový dům bez nebytových (provozních) prostor v Jabkenice  okr. Mladá Boleslav ...

Opakovaná dražba obrazu - malíře Aloise Bubáka
NUCENÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ SE SNIŽENÝM PODÁNÍM  SBĚRATELSKY CENĚNÉHO OBRAZU: Dražba dne čtvrtek: 12.3.2015 v 14:00 hod....

Opakovaná dražba obrazu - Jan van Goyen 1596 - 1656
NUCENÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ SE SNIŽENÝM PODÁNÍM  SBĚRATELSKY CENĚNÉHO OBRAZU: NA ÚHRADU POHLEDÁVKY ZAJIŠTĚN&Ea...